Technologie využívaná k očnímu vyšetření

Zde se můžete seznámit s některými našimi očními přístroji:

 

OCT 

Tento přístroj využívá infračervené světlo k zobrazení biologických tkání v jejich příčném průřezu. Pomáhá stanovit správnou diagnózu očního onemocnění, porovnávat vyšetření v časových intervalech, naplánovat odpovídající léčbu a vyhodnotit její účinnost...

 

Perimetr

Pomocí perimetru vyšetřujeme zorné pole. Toto vyšetření mapuje funkci sítnice, zrakového nervu a zrakové dráhy až k centru vidění v mozku. Vyšetření se též provádí u řidičů ke zjištění dostatečného periferního vidění...

 

Pachymetr

Tloušťku rohovky měříme pomocí ultrazvukového přístroje - pachymetru. Její znalost je důležitá pro správné vyhodnocení zjištěného nitroočního tlaku u glaukomového onemocnění (zelený zákal). Je nezbytným parametrem i v refrakční chirurgii  k rozhodnutí způsobu operace u očních vad...

 

Aplanační tonometr

Měření nitroočního tlaku je základem v péči o glaukomové pacienty (zelený zákal) a patří též k základnímu preventivnímu programu v naší ordinaci. Každý, kdo dovršil 40-ti let věku, by měl toto vyšetření podstoupit...

 

Autokeratorefraktometr

Přístroj je nepostradatelným pomocníkem v každé oční ambulanci. Slouží k zjištění oční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) a měří parametry rohovky nutné pro správný výběr kontaktních čoček...

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode