Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Vyšetření na řidičský průkaz

Kč 300,--

Vyšetření na řidičský průkaz - důchodci a studenti

Kč 100,--

Preventivní prohlídka - cílené vyšetření pro zaměstnavatele nebo jiné nezdravotnické instituce

Kč  500,--         

Výpis z dokumentace na žádost pacienta nebo jiné nezdravotnické instituce

Kč 100,-

Sepsání potvrzení, které nesouvisí s léčebnou činností

Kč 150,--

Vyšetření OCT - sítnice, obě oči

(pojištěnci 111 a 213 zdarma)

Kč 450,--

Vyšetření OCT - zrakový nerv, obě oči

(pojištěnci 111 a 213 zdarma)

Kč 450,--

Kapky k prodlužování řas a vyšetření (1 lahvičky)

Kč 925,--     

  Aplikace dermálních nití                                                                 Kč od 5900,--                                                                                                                                                                                     

Vyšetření na kontaktní čočky a zácvik aplikace
 
Vyšetření na kontaktní čočky Kč 300,--
Zácvik nových nositelů KČ (1 pár KČ + pouzdro + roztok) Kč 300,--
Další opakovaný zácvik (á 1 hod) Kč 100,--

Kontrolní vyšetření nositelů KČ, kteří nejsou v evidenci ordinace

Kč 200,--

Kontrolní vyšetření nositelů KČ, kteří odebírají KČ v ordinaci

ZDARMA

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode